بازی Mass Effect: Andromeda سیستم دیالوگ متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت

بازی Mass Effect: Andromeda سیستم دیالوگ متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت

سیستم دیالوگ جدید بازی Mass Effect: Andromeda واکنش‌های طبیعی و واقع گرایانه‌ای را به دنبال خواهد داشت و دیگر به انواع قدیمی و معمول خوب و بد تقسیم نخواهد شد.